TIN HOẠT ĐỘNG CƠ QUAN

Tập huấn nâng cao kiến thức an toàn thông tin kiểm tra đánh giá hệ thống và ứng dụng web

Nhằm nâng cao kiến thức về an toàn thông tin cho cán bộ công chức tỉnh Đồng Tháp, từ ngày 9/7/2017 đến ngày 20/7/2018, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức lớp tập huấn kiểm tra đánh giá hệ thống và ứng dụng web cho hơn 30 công chức, viên chức phụ trách Công nghệ thông tin của các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố.
Xem tiếp

TIN CHUYÊN NGÀNH

Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì và sử dụng TMQT

Năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông (Sở TT&TT) nhiều tỉnh thành đã tiến hành các đợt thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì và sử dụng tên miền quốc tế. Qua đó đã phát hiện, xử lý nhiều sai phạm trong hoạt động cung cấp, sử dụng tên miền quốc tế.
Xem tiếp

KẾ HOẠCH - DỰ ÁN