UBND tỉnh Đồng Tháp phê duyệt thiết kế thi công và tổng dự toán dự án Xây dựng Hệ thống thông tin Chính quyền điện tử tỉnh Đồng Tháp

(9/24/2018 7:38:53 AM)
Triển khai Khung Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh, UBND tỉnh Đồng Tháp vừa quyết định phê duyệt thiết kế thi công và tổng dự toán dự án Xây dựng Hệ thống thông tin Chính quyền điện tử tỉnh Đồng Tháp (Dự án nhóm B).

Thông báo mở lớp tập huấn “Nghiệp vụ truyền thanh cơ sở” năm 2018

(9/20/2018 10:07:43 AM)
Sở Thông tin và Truyền thông thông báo tổ chức lớp tập huấn “Nghiệp vụ truyền thanh cơ sở” cho cán bộ, công chức, viên chức, cộng tác viên làm công tác truyền thanh cấp huyện, cấp xã và các đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh từ ngày 03 – 05/10/2018, tại Khu Du lịch Mỹ Trà, thành phố Cao Lãnh.

Đồng Tháp triển khai Mã bưu chính quốc gia trên phong bì

(9/17/2018 10:33:39 AM)
Thực hiện Quyết định số 2475/QĐ-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Mã bưu chính quốc gia, Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp vừa có văn bản đề nghị tất cả các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể các cấp trong tỉnh triển khai Mã bưu chính quốc gia trên phong bì của cơ quan, đơn vị.