Tập huấn nâng cao kiến thức an toàn thông tin kiểm tra đánh giá hệ thống và ứng dụng web

(7/16/2018 7:55:17 AM)
Nhằm nâng cao kiến thức về an toàn thông tin cho cán bộ công chức tỉnh Đồng Tháp, từ ngày 9/7/2017 đến ngày 20/7/2018, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức lớp tập huấn kiểm tra đánh giá hệ thống và ứng dụng web cho hơn 30 công chức, viên chức phụ trách Công nghệ thông tin của các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố.

Hội nghị Giao ban báo chí tháng 6 năm 2018

(7/6/2018 7:38:28 AM)
Chiều ngày 05/7/2018, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị Giao ban báo chí tháng 6 năm 2018, với sự có mặt của đại diện lãnh đạo các cơ quan có liên quan và phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trong, ngoài tỉnh.

Hội nghị Sơ kết ngành thông tin và truyền thông 6 tháng đầu năm 2018

(7/3/2018 6:29:27 PM)
Chiều ngày 28/6/2018, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị Sơ kết ngành Thông tin và truyền thông với sự tham dự của lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thị xã, thành phố.

Hội nghị Giao ban Báo chí tháng 4 năm 2018

(5/7/2018 4:40:23 PM)
Chiều ngày 04/5/2018, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị Giao ban Báo chí tháng 4/2018, với sự có mặt của đại diện lãnh đạo các cơ quan có liên quan và phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trong, ngoài tỉnh.

Hội nghị Giao ban báo chí tháng 02 năm 2018

(3/12/2018 1:28:40 PM)
Sáng ngày 07/3/2018, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị Giao ban Báo chí tháng 02/2018, với sự có mặt của đại diện lãnh đạo các cơ quan có liên quan và phóng viên các cơ quan báo chí trong, ngoài tỉnh.